Przewozy z Ukrainy

Gdy umiera ktoś Bliski, zawsze jest to trudnym doświadczeniem. Ból i poczucie straty oraz zagubienia ulega zwielokrotnieniu, gdy śmierć następuje za granicą. W ostatnich latach, gdy Polska granica stała się jednocześnie granicą strefy Schengen – a Polska uważana jest za atrakcyjny rynek pracy dla pracowników ze Wschodu – odnotowuje się ich zwiększony napływ. Spory odsetek osób, które przybyły do naszego kraju w poszukiwaniu zatrudnienia lub lepszych zarobków uznaje, że ta decyzja była właściwa. Część zaś osób musi musi włożyć więcej wysiłku, aby pobyt w Polsce wydał oczekiwane przez nich owoce.

Jak zawsze i wszędzie w przypadku migracji – tak i w przypadku przepływu ludności między Polska a Ukrainą zdarzają się przypadki losowe, niekiedy tragiczne, zakończone śmiercią. Wtedy zachodzi konieczność zapewnienia usługi przewozu zwłok na Ukrainę.

Jak zawsze w takich przypadkach – konieczne jest dopełnienie licznych formalności, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej (do takich formalności należy m.in. uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok na Ukrainę). Osoby, które nierzadko nie posługują się językiem polskim albo znają go w stopniu niedostatecznym, potrzebują w tych trudnych momentach pomocy i wsparcia ze strony profesjonalistów.

Takim profesjonalizmem odznacza się Zakład Pogrzebowy DREJKA, który w swojej ofercie posiada również taką usługę, jak transport zwłok na Ukrainę. Pracownicy tej firmy pogrzebowej mają konieczną wiedzę oraz znajomość przepisów – tak tych obowiązujących po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Sprawnie, szybko oraz starając się o jak najmniejsze obciążenie finansowe dla Rodziny Osoby Zmarłej przygotują i zrealizują przewóz zwłok na Ukrainę.

Ze względu na to, że koszt usługi sprowadzenia zwłok na Ukrainę różni się w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz od regionu kraju w którym nastąpił zgon – co jest związane ściśle z odległością do przebycia – trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jakiego rzędu to mogą być kwoty. Dlatego zachęcamy do osobistego kontaktu z Zakładem Pogrzebowym DREJKA, gdzie Państwo uzyskają zawsze dokładne informacje związane ze sprawą przez Państwa przedstawioną.