Transport zwłok z Norwegii

transport zwłok Norwegia

Przewóz zwłok z Norwegii do Polski – elementy składowe

Przebieg procesu transportu zwłok z Norwegii do Polski

Transport zwłok z Norwegii do Polski – wymagane dokumenty

Kremacja i przewóz urny z Norwegii do Polski – elementy składowe

Transport zwłok z Norwegii do Polski – cena

Norwegia jest jednym z krajów, w których Polonia stanowi nadal najliczniejszą mniejszość narodową, liczącą około 110 tysięcy osób pochodzenia polskiego, którzy wyjechali tam w poszukiwaniu lepszego życia. Najwięcej Polaków zamieszkuje w okolicach takich miast, jak Oslo, Bergen, Drammen, Fridrikstad, Stavanger, Trondheim.

W przypadku śmierci za granicą, wielu Polaków wyraziło wolę, aby ich ciało zostało sprowadzone do Polski. Ze względu na skomplikowane procedury najlepiej powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie, mające doświadczenie w transporcie zwłok z Norwegii do Polski.

Sprowadzenie zwłok z Norwegii odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rodzinę naszej firmie. Ze względu na skomplikowaną procedurę uzyskania dokumentacji niezbędnej do sprowadzenia zwłok z Norwegii wybierając firmę pogrzebową rodzinna powinna zwracać szczególną na doświadczenie firmy transportującej zwłoki do Polski. Firma GLOB Drejka posiada takie właśnie doświadczenie, co bardzo ułatwia, a zarazem skraca czas dopełniania procedur.

Działając na podstawie udzielonego nam upoważnienia sporządzamy akt zgonu. Norwegia nie podpisała konwencji o aktach stanu cywilnego, dlatego konieczne jest wykonanie tłumaczenia przysięgłego aktu zgonu. Nasz zakład pogrzebowy współpracuje z kilkoma tłumaczami języka norweskiego.

Przewóz zwłok Norwegia

PRZEWÓZ ZWŁOK Z NORWEGII DO POLSKI

Firma pogrzebowa GLOB-DREJKA posiada bogate doświadczenie w zakresie przewozu zwłok z Norwegii do Polski. Dotychczas przetransportowaliśmy ponad 100 osób, a transport zwłok odbywał się m.in. z: Oslo, Bergen, Stavanger, Larvika, Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Alesund, Trondheim, Bodo, Tromso oraz wielu innych mniej znanych miejscowości.

Firma GLOB sporządza wymaganą dokumentację tak, aby transport zwłok z Norwegii do Polski odbywał się w możliwie najkrótszym czasie.

Decyzja o formie pochówku należy do rodziny zmarłego. Według wiedzy, jaką posiadamy, ze względu na wysokie koszty kremacji w Norwegii taniej jest przetransportować do Polski ciało w trumnie. W celu uzyskania bliższych informacji najlepiej skontaktować się bezpośrednio z naszą firmą.

GLOB Drejka bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie etapy procesu przewozu zwłok z Norwegii do Polski, począwszy od odbioru ciała zmarłego z miejsca zgonu, przez przygotowanie go do transportu, zamknięcie trumny, zgromadzenie dokumentacji oraz wykonanie samej procedury przewozu zmarłego z Norwegii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKACIE PAŃSTWO POD NR TEL. +48 604 559 569

Zakres usługi transportu zwłok z Norwegii do Polski:

trumna     Specjalistyczna trumna z wkładem metalowym

dokumenty     Sporządzenie wymaganych dokumentów w Polsce i Norwegii

transport      Specjalistyczny transport ciała z Norwegii do wybranego miejsca w Polsce

kremacja      Możliwość wykonania kremacji w Polsce

PRZEBIEG PROCESU TRANSPORTU ZWŁOK Z NORWEGII DO POLSKI

Procedura sprowadzenia zwłok z Norwegii do Polski przez firmę pogrzebową GLOB DREJKA została skonturowana tak aby w jak największym stopniu odciążyć rodzinę osoby zmarłej z wszelkich procedur biurokratycznych. W celu zlecenia przewozu ciała z Norwegii należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Zadzwoń pod nr (+48) 604 559 569 lub napisz maila na adres: 24.glob@gmail.com. Pracownik firmy GLOB DREJKA udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie transportu zwłok z Norwegii do Polski, określi koszty oraz wyśle maila z upoważnieniami do podpisu;
 • Należy wydrukować otrzymane mailowo dokumenty od naszej firmy, wypełnić i podpisać je czytelnie – wskazując stopień pokrewieństwa oraz odesłać je mailowo;
 • Po otrzymaniu wypełnionych dokumentów pracownik naszej firmy przystępuje do uzyskania niezbędnej dokumentacji;
 • Po dotarciu do Norwegii pracownicy firmy GLOB DREJKA wyrabiają i odbierają stosowne dokumenty (np. akt zgonu i paszport na przewóz zwłok z Norwegii do Polski);
 • W prosektorium nasi pracownicy przygotowują ciało do transportu oraz umieszczają je w trumnie z wkładem metalowym
 • Przed zamknięciem trumny wykonujemy fotografię twarzy osoby zmarłej w celu potwierdzenia tożsamości osoby przewożonej);
 • Kolejnym etapem jest wizyta w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo – na podstawie zgromadzonej dokumentacji otrzymujemy zgodę konsularna na transport zwłok z Norwegii do Polski (Konsulat pobiera opłatę w wysokości 570 NOK);
 • W chwili pozyskania kompletu wymaganych dokumentów i sprawdzeniu ich poprawności pracownicy firmy GLOB udają się w kierunku przeprawy promowej do Polski – po potwierdzeniu daty i godziny przeprawy informujemy najbliższą rodzinę oraz lokalny zakład pogrzebowy o dacie przywozu ciała do wskazanego miasta;
 • Należy zauważyć, że za przewóz zwłok z Norwegii do Polski otrzymacie Państwo fakturę – uprawniającą do skorzystania z polskiego zasiłku pogrzebowego (który aktualnie wynosi 4.000 zł). Zasiłek można pobrać z jednego z polskich organów emerytalno-rentowych tj. ZUS, KRUS lub MSWiA;

Firma GLOB DREJKA przykłada szczególną uwagę do stałego informowania Zleceniodawcy o postępach w uzyskiwaniu dokumentów oraz terminie w którym nastąpi transport zwłok z Norwegii do Polski.

TRANSPORT ZWŁOK Z NORWEGII DO POLSKI – WYMAGANE DOKUMENTY

Przetransportowanie zwłok z Norwegii do Polski wymaga posiadania wielu dokumentów a ich pozyskanie należy zlecić specjalistycznej firmie pogrzebowej jaką jest zakład pogrzebowy GLOB DREJKA wyspecjalizowany w przewozie zwłok z Norwegii do Polski.

Transport zwłok z Norwegii do Polski – wymagane dokumenty:

 • Legeerklæring om dødsfall – Zaświadczenie lekarskie o zgonie
 • Smitteatest – Zaświadczenie lekarskie, że zgon nie nastąpił w wyniku choroby zakaźnej
 • Norweski akt zgonu (Melding om dødsfall – z Tingrett lub Byfogdembete – w Oslo), z pieczęcią urzędu i podpisem urzędnika.
 • Laissez-Passe – policyjne zezwolenie na transport zwłok z terytorium Norwegii
 • Decyzja wydawana przez Urząd Miasta bądź Starostwo zezwalająca na przewóz zwłok z Norwegii do Polski.
 • Zaświadczenie o zamknięciu trumny zgodnie z przepisami w zakresie międzynarodowego transportu zwłok z Norwegii.
 • Zaświadczenie wydane przez Konsula RP zezwalające na przewóz zwłok z Norwegii (pobierana jest opłata za wydanie zaświadczenia zgodna z cennikiem Konsulatu).
 • Tłumaczenia przysięgłe.

KREMACJA I PRZEWÓZ URNY Z NORWEGII DO POLSKI – ELEMENTY SKŁADOWE

KREMACJA ZWŁOK W NORWEGII – TRANSPORT URNY Z PROCHAMI Z NORWEGII DO POLSKI

Norwegia posiada krematoria zlokalizowane w przeważającej części dużych miast. Ze względu na zdecydowanie wyższy koszt wykonania kremacji na terenie Norwegii większość rodzin decyduje się na przewóz ciała z Norwegii do Polski oraz ewentualną kremację w Polsce. Kremacja zwłok w Norwegii zalecana jest np. kiedy ciało znajduje się w daleko posuniętym rozkładzie. W takich przypadkach z pomocą przychodzi firma GLOB DREJKA międzynarodowy transport zmarłych.

Kremacja w Norwegii to kilkuetapowy proces. Na podstawie upoważnień udzielonych naszej firmie przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do kremacji oraz kompleksowo organizujemy przewóz urny z Norwegii do Polski. Rozważając transport urny z Norwegii należy zauważyć, że polskie przepisy nie dopuszczają wysyłki prochów pocztą. Nasza firma zapewnia również odbiór urny z prochami z podanego miejsca w Norwegii i dostarczenie pod konkretny adres w Polsce.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu kremacji kiedy ciało osoby zmarłej znajduje się m.in. w: Oslo, Bergen, Stavanger, Larviku, Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Alesund, Trondheim, Bodo, Tromso oraz wielu innych miejscowościach na terenie Norwegii.

Transport urny z Norwegii do Polski – wymagane dokumenty:

 • Legeerklæring om dødsfall – Zaświadczenie lekarskie o zgonie
 • Smitteatest – Zaświadczenie lekarskie, że zgon nie nastąpił w wyniku choroby zakaźnej
 • Norweski akt zgonu (Melding om dødsfall – z Tingrett lub Byfogdembete – w Oslo), z pieczęcią urzędu i podpisem urzędnika.
 • Laissez-Passe – zezwolenie na transport urny z Norwegii.
 • Certyfikat kremacji wydawany przez norweskie krematorium.
 • Decyzja wydawana przez Urząd Miasta bądź Starostwo zezwalająca na przewóz urny z prochami zmarłego z Norwegii do Polski.
 • Zaświadczenie o zamknięciu urny zgodnie z przepisami w zakresie międzynarodowego transportu zmarłych z Norwegii.
 • Zaświadczenie wydane przez Konsula RP zezwalające na przewóz urny z Norwegii (pobierana jest opłata za wydanie zaświadczenia zgodna z cennikiem Konsulatu).
 • Tłumaczenia przysięgłe.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości tak odnośnie dokumentów, jak i przebiegu wszelkich procedur postaramy się je szczegółowo wyjaśnić. Zależy nam, aby każda rodzina w żałobie zyskała spokój i pewność, że bliska osoba uda się w ostatnią drogę z szacunkiem i godnością.

Więcej informacji w kwestii kosztów transportu zwłok z Norwegii do Polski można uzyskać bezpośrednio w firmie GLOB Drejka pod całodobowym numerem telefonu (+48) 604 559 569.

TRANSPORT ZWŁOK Z NORWEGII DO POLSKI – CENA

Cena za transport zwłok z Norwegii do Polski będzie uzależniona od odległości do miejsca gdzie znajduje się ciało oraz miejsca dostarczenia ciała w Polsce. Należy pamiętać, że o ile kostnice w norweskich szpitalach są z reguły bezpłatne to norweski zakłady pogrzebowe naliczają opłaty za pobyt ciała w chłodni domu pogrzebowego.

W celu otrzymania precyzyjnej wyceny prosimy o kontakt pod nr tel. 604 559 569. Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów otrzymacie Państwo kosztorys przewozu zwłok z Norwegii do Polski zawierający między innymi:

 1. Trumnę z wkładem metalowym (trumna standardowa lub za dopłatą),
 2. Przygotowanie zwłok do transportu,
 3. Transport zwłok z Norwegii do Polski,
 4. Tłumaczenie karty zgonu,
 5. Uzyskanie zgody Starosty,
 6. Uzyskanie zgody Konsularnej,

Ile kosztuje transport zwłok z Norwegii – Oslo?

Koszt przewozu z Norwegii np. z Oslo do Polski wynosi 9800 zł. Do podanej ceny należy doliczyć norweskie opłaty które ustalamy po skontaktowaniu się ze stroną norweską. Powyższa cena dotyczy przewozu zwłok karawanem naszej firmy pod wskazany adres w Polsce.

Ile kosztuje lotniczy transport zwłok z Norwegii?

Transport zwłok z Norwegii do Polski drogą lotniczą jest zdecydowanie wyższy niż przewóz karawanem firmy GLOB i wynosi około 21 000 zł (przyjmując, że ciało znajduje się w Oslo). Jeśli osoba zmarła nie posiadała polisy ubezpieczeniowej pokrywającej transport zwłok do Polski doradzamy aby przewóz odbywał się drogą lądowo-morską.

Ile kosztuje kremacja w Norwegii?

Kremacja w Norwegii jest dość popularną formą pochówku. Ze względu na wysoki koszt kremacji w Norwegii oraz około miesięczny termin realizacji doradzamy aby kremację wykonać w Polsce tj. po przewiezieniu ciała do kraju.

Ile kosztuje transport urny z Norwegii do Polski?

W celu otrzymania ceny za przewóz urny z Norwegii do Polski prosimy o kontakt telefoniczny. W celu obniżenia kosztów nasza firma odbiera urny z reguły raz w tygodniu będąc na terenie Norwegii.

Ile kosztuje kremacja po przewiezieniu ciała z Norwegii do Polski?

Od 2021 roku polskie prawo dopuszcza możliwość otworzenia trumny celem wyjęcia ciała i wykonania kremacji zwłok w Polsce. Ze względu na dużą ilość krematoriów działających w Polsce terminy oczekiwania na wykonanie kremacji są bardzo krótkie. Cena kremacji w Polsce wynosi 900 – 1 200 zł plus koszt trumny kremacyjnej oraz cena wybranej przez Państwa urny.