Transport zwłok z Włoch

transport zwłok Włochy

Włochy to kraj często wybierany przez obywateli polskich jako kraj licznych wypraw turystycznych oraz częsty cel emigracji zarobkowej. Szacuje się, że liczba Polaków zamieszkujących we Włoszech utrzymuje się od dłuższego czasu na poziomie 100 tysięcy osób. W przypadku, gdy śmierć następuje za granicą, istnieje możliwość pochowania obywatela Polski we Włoszech lub też sprowadzenia jego ciała do Polski, na co decyduje się zdecydowana większość osób.

Firma pogrzebowa GLOB-DREJKA posiada bogate doświadczenie w realizacji transportu zwłok z Włoch do Polski.

SPROWADZENIE ZWŁOK Z WŁOCH

W swojej ofercie posiadamy specjalistyczne trumny z wkładem cynkowym pozwalające na sprowadzenie zwłok z Włoch do Polski. Ze względu na bardzo restrykcyjne przepisy tylko nieliczne firmy z Polski uprawnione są do transportu ciała z Włoch i otrzymania niezbędnych dokumentów. Wykonujemy transport zwłok między innymi z: Mediolanu, Bolzano, Trydentu, Turynu, Genui, Bolonii, Florencji, Rzymu, Neapolu oraz Sycylii i Katanii.

Przewóz zwłok Włochy

Podejmując się realizacji procedury przewozu zmarłego do Polski, dbamy również o przygotowanie jego ciała przed ostatecznym zamknięciem trumny. Czynimy to z najwyższym szacunkiem tak, żeby każda rodzina była pewna, że ostatnia droga bliskiej osoby jest pełna godności.

Pracownicy firmy GLOB Drejka troszczą się o kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie procedury przewozu zwłok do Polski. Pomagamy uzyskać dostępne zasiłki pogrzebowe na sfinansowanie sprowadzenia zwłok z Włoch do Polski. Znajomość języka włoskiego przez naszych pracowników pomaga w zmniejszeniu włoskich opłat miejscowych.

Wśród dokumentów, które są niezbędne, aby wykonać transport zwłok z Włoch do Polski, są:

  • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce
  • Akt zawarcia związku małżeńskiego z USC w Polsce.
  • Akt zgonu wydany na druku międzynarodowym, bądź właściwy akt zgonu z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
  • Karta zgonu – wystawia ją lekarz, stwierdzający zgon, z zaświadczeniem wykluczającym chorobę zakaźną.
  • Decyzja Urzędu Miasta lub ze Starostwa na przewóz zwłok, bądź urny z Włoch do Polski i pochówek na cmentarzu wskazanym przez rodzinę.
  • Passaporto mortuario – czyli zgoda władz lokalnych na wywiezienie ciała poza granice Włoch
  • Protokół szczelnego zamknięcia trumny/urny – w większości gmin we Włoszech musi zostać sporządzony przez wyznaczonego urzędnika państwowego – to z kolei może być związane z dodatkowymi opłatami
  • Postanowienie wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w związku z przewozem zwłok z Włoch.
  • Zaświadczenie konsula RP we Włoszech w Rzymie lub w Mediolanie (wiąże się z tym dodatkowa opłata)
  • wszystkie tłumaczenia przysięgłe niezbędne w takim przypadku.

W przypadku jakichkolwiek niejasności czy pytań, zachęcamy do kontaktu z firmą GLOB Drejka. Wyjaśnimy wszystkie kwestie związane z przewozem ciała z Włoch do Polski – wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer (+48) 604 559 569 .